Groei, door kennis op te doen en te delen

BalanSanté Mindfulness trainer vervolg Opleiding (BMO 2) 

De BalanSanté Mindfulness vervolg opleiding bestaat uit 10 dagen. Samen met de basisopleiding biedt deze leergang een volledige opleiding voor professionele toepassing van de achtweekse mindfulness­training MBSR. Deze module bestaat uit uitgebreide verdieping van de mindfulness theorie, beoefening en enquiry om alle aspecten van de MBSR IT (Mindfulness Based Stress Reduction Interpersoonlijke Training) training te kunnen geven.

 BalanSanté Mindfulness Vervolg Opleiding 

Bij BalanSanté Mindfulness Opleiding 2 (BMO 2) ga je, je eigen trainers rol verdiepen. De focus ligt hier specifiek aan hoe je de elementen van de 2,5 uur durende wekelijkse sessies van de 8 weken MBSR/MBCT  training kunt doceren. Je leert de benodigde theorie en achtergrond van mindfulness, meditaties, boeddhisme, yoga en je rol als trainer. Je leert en weet op deze manier, hoe en vooral waarom. Je krijgt uitgebreide kennis over de werking van de hersenen, het effect van stress en de effecten van mindfulness hierbij. We verdiepen onze mindfulness en meditatie beoefening en gaan verder met compassie meditaties.

In de vervolgopleiding, gaan we verder in op mindfulness oefeningen die je in de basis opleiding gehad hebt. De mindfulness training bestaat niet alleen uit mediteren, maar ook uit het begeleiden van de groep en uitleg geven. In de vervolg opleiding gaan we hier uitgebreid op in.

We oefenen uitgebreid met enquiry van de opdrachten. Mindfulness is leren door ervaring en jij leert om dit als trainer op deze wijze te begeleiden.

Wij vinden dat als je écht Mindfulness trainer of coach wilt worden (zijn), dat je dan de opleiding van beide modules nodig hebt. En zelfs daarna houdt het leren nooit op: de beste Mindfulness trainer zal altijd leerling blijven en blijven oefenen en trainen.

Bij het succesvolle afstuderen van beide modules wordt u gemachtigd om de letters BGMT. (BalanSanté Geaccrediteerde Mindfulness (MBSR/CT) Trainer te gebruiken en kun je echt zelfstandig een mindfulness training gaan geven

DSCF6152

Inhoud van de BMO 2 opleiding: Volwaardig trainerschap

De opleiding kenmerkt zich door bijzondere aandacht voor de enquiry (nabespreking van oefenervaringen), door het zich persoonlijk eigen maken van mindfulness (embodiment), door de lichaamsgerichte aspecten van mindfulness (zoals mindful yoga) en het beoefen van mindfulness en meditatie. Daarnaast worden thema’s behandeld die tot het fundament van het trainerschap behoren: boeddhistische psychologie, groepsdynamica, diagnostiek, mindful communicatie, je eigen leraarschap. De vervolgopleiding leidt op deze manier op tot volwaardig trainerschap. Onze vervolgopleiding is opgedeeld in 5 verdieping modules:

Module Lichaam en geest

 • Verdieping in de neurobiologie en psychologie,
 • Hersenenstructuren relevant aan mindfulness,
 • De werking van het geheugen relevant aan mindfulness,
 • Stress/angst en het effect van mindfulness,
 • Verdieping in de effecten van Mindfulness op je geest en lichaam,
 • Het toepassen van meditaties voor ontspanning en compassie voor jezelf.

Module enquiry

 • Uitdieping van de lagen in enquiry en je vaardigheid hiermee,
 • Groepsdynamica, omgaan met weerstanden in de groep en individuele weerstanden begeleiden.
 • Het begeleiden van de groep,  gesprekstechnieken.
 • Groepsproces binnen de mindfulness training
 • Oefenen met enquiry

Module Boeddhisme

 • Verdieping in boeddhistische psychologie,
 • Het veranderen van je geest door positieve motivatie en meditatie,
 • Het ontwikkelen van wijsheid en compassie.

Module educatie en coaching

 • Het programma van de 8 weken training, de programma’s MBSR en MBCT, hun opbouw, overeenkomsten en verschillen.
 • De thema’s van de 8 weken training begrijpen en educatie kunnen toepassen,
 • Het begeleiden van de thuisopdrachten,
 • Oefenen met het geven van de educatie,
 • Mindfulness based cognitieve therapie technieken,
 • Mindfulness Coaching voor (individuele) begeleiding van cliënten/cursisten,
 • Oefenen met individuele mindfulness cognitieve therapie

Module Yoga

 • Verdieping in het geven van de Mindful yoga lessen,
 • Anatomie lichaam bij yoga, de do’s en dont’s
 • Verdieping in bewegen met aandacht, verbinding en trainen van lijf en geest d.m.v. de houdingen.

We bieden jou;

Klein aantal deelnemers per groep. 

Onze opleiding is inclusief: compleet trainers draaiboek, alle meditatie teksten, yoga oefeningen en werkboek voor je deelnemers. 

Mooie inspirerende en ontspannende locatie, centraal gelegen in de Randstad

De beste prijs, geen onnodige kosten.

Het BMO certificaat. Je bent dan een volleerd én Gecertificeerde MBSR/MBCT trainer.

Extra aandacht voor Mindfulness, Meditatie, Yoga en Boeddhisme.

Ervaren Gecertificeerde trainers en docenten.

 Neem gerust informatie op als je meer wilt weten of je alvast aan wilt melden.

MBSR

De MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) training zoals wij die nu kennen bestaat nu zo’n veertig jaar, en is eind jaren ’70 ontwikkeld door de Amerikaanse wetenschapper dr. Jon Kabat-Zinn. Indertijd was Kabat-Zinn werkzaam in het academisch ziekenhuis van Massachusetts, waar hij in contact kwam met chronisch zieke patiënten voor wie de reguliere geneeskunde geen behandeling meer had. Kabat-Zinn had veel ervaring met meditatie en yoga, en ontwikkelde voor deze doelgroep het achtweekse mindfulness-programma waarin het ontwikkelen van aandacht centraal staat. De training was meteen een succes; de deelnemers bleken al na een paar weken te ervaren dat zij zélf iets aan de kwaliteit van hun leven en aan de beleving van hun klachten konden doen. In de loop der jaren is de training steeds verder verfijnd en onderzocht; inmiddels wordt deze wereldwijd aangeboden aan mensen met én zonder psychische of lichamelijke klachten.

MBCT

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is later ontwikkeld door de Brit Mark Williams en zijn collega’s, en is een variant van de MBSR met elementen van cognitieve gedragstherapie. Deze training is specifiek bedoeld voor mensen met een geschiedenis van depressie en helpt hen door aandachtsoefeningen en educatie over depressie om terugval te voorkomen. Omdat MBCT ook voor het algemeen publiek enkele waardevolle onderdelen bevat, leer je in deze opleiding de combinatie van MBSR en MBCT. Deze combinatie-training wordt ook wel aangeduid als MBSR IT (Mindfulness Based Stress Reduction Insight Training).

We werken in de vervolg opleiding met de thema’s vanuit de boeken; Gezond leven met mindfulness  van Jon Kabat-Zinn en Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie.  Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, John D. Teasdale.

De volgende start najaar 2020. Deze opleiding start 1 keer per jaar. 

 

Kijk hier voor alle data:

Data vervolgopleidingen

Je vind alle  informatie en voorwaarden van de opleiding op deze pagina;

 

Informatie